Imprint

DIC Onsite s.r.o.

Kubelíkova 1265/41
130 00 Praha 3
Ceska republika

ICO: 284 95 322
DIC: CZ28495322

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze , oddil C, vložka 145763

Copyright a ochranné známky

Všechna práva k obrázkům, textům, grafice a animacím publikovaným na těchto webových stránkách jsou výhradním vlastnictvím Safe Shopping s.r.o. a jsou pod ochranou práv duševního vlastnictví nebo jiných zákonů chránících duševní vlastnictví.
Všechny značky označené ® jsou registrovane pod ochrannou známkou společnosti DIC Onsite s.r.o.